Підготовка будівельної організації

12345

1. Формування і обробка проектно-кошторисної документації.

2. Розробка документації на виконання виробничої програми будівельної організації.

3. Формування і розрахунок календарних графіків виробництва БМР.

4. Розрахунок потреби в механізмах.

5. Розрахунок собівартості БМР і потреби в матеріальних ресурсах.

6. Формування оперативних тижнево-добових (декадних) графіків.

7. Розрахунок графіка постачання на об'єкт будівельних конструкцій, деталей, матеріалів.

8. Розрахунок графіка потреби в робочих кадрах.

9. Розрахунок графіка потреби в основних будівельних машинах.

Розділ 5. План маркетингу

Під час упорядкування плану маркетингу підприємства передбачають такі етапи:

1. Аналіз ситуації над ринком, встановлення споживачів і запитів замовників;

2. Аналіз пропозицій підприємства над ринком, встановлення можливостей підрядчика;

3. Визначення мети маркетингу будівельного підприємства;

4. Визначення стратегії маркетингу;

5. Розробка робочої програми;

6. Планування бюджету, прибутків і збитків;

7. Планування якості будівельної продукції;

8. Контроль реалізації плану маркетингу.

У першому етапі аналізують ситуацію над ринком. У розділі наводяться дані про активності над ринком замовників і підрядників. У цьому враховується наступна інформація:

а) аналіз ринку розглядають усіх частини ринку виробництва і основні цільові ринки для будівельного підприємства, дається загальну характеристику замовників і психологічні чинники, що визначають їх платоспроможність;

б) аналіз товарів, послуг, робіт. вказуються реалізацію товару, будівельної продукції, обсяг будівельно-монтажні роботи в кожному будівельному об'єкту;

в) аналіз конкурентів: збираємо інформацію про основних конкурентів та його виробничих програмах, цінах на будівельну продукцію;

г) аналіз збуту та її реалізації продукції, робіт та надаваних послуг: вказуються використовувані канали збуту будівельної продукції, реалізації робіт і .послуг, способи стимулювання замовників і посередників (субпідрядних будівельних підприємств);

На етапі розробки плану встановлюють мети маркетингу. Мета маркетингу – це що може досягти підприємство у результаті маркетингової діяльності у період, встановлений планом. Цілі розглядають у трьох напрямах:

1) щодо видів діяльності будівельного підприємства, видів об'єктів;

2) щодо замовників;

3) щодо ринків.

Всі ці цілі щодо ринків об'єднані планом маркетингу.

Крім мети, у плані маркетингу встановлюють деякі показники діяльності підприємства: збільшення обсягу реалізації, будівельно-монтажні роботи, послуг, які надають підприємствам, зростання прибутку – валовий (балансовою) і чистої, що залишається у розпорядженні підприємства, рентабельність, податкове навантаження, якість будівельної продукції і на ін. Всі ці показники можуть плануватися і оптимізуватися задля досягнення стійкішого фінансового становища підприємства над ринком.До цілям у плані можуть бути пред'явлені такі вимоги: повинно бути кількісними, проранжировані за рівнем, їхньої значимості, із зазначенням конкретного часу на їхнє виконання і розумними.

На четвертому етапі розробляється маркетингова стратегія, що встановлює засоби цілей і потребує застосування рішень щодо ринку, замовників та виробничої програми будівельного підприємства.

Серед напрямів маркетингової стратегії можна назвати оптимізацію мети, термінів спорудження об'єктів і виконання, роботи з замовниками і субпідрядними підприємствами.

На етапі складається виробничу програму будівельного підприємства з урахуванням маркетингової стратегії.

У робочій програмі вирішують такі питання:

а)що буде побудовано, які виконано робіт й у кого?

б) коли буде виконано ці праці та здано замовнику будівельні об'єкти?

в) хто виконувати ці роботи, які субпідрядники підприємства міста і проектні організації буде залучено?

г) скільки коштуватимуть ці праці та об'єкти?

На п`ятому етапі розробляється бюджет. Розробка докладного плану роботи дозволили скласти звіт прибутки і збитках, який допоможе визначити, як відбивається реалізація плану маркетингу на діяльності будівельного підприємства. Знаючи, яким бюджетом має підприємство, вирішили необхідність реалізації тих чи інших заходів, що з виробництвом будівельно-монтажні роботи, здаванням об'єктів в експлуатацію.

На шостому етапі розробляють заходи щодо планування якості будівельно-монтажні роботи, отже,

і якість об'єкта. Це з тим, що спорудження будівельних об'єктів то, можливо подано у вигляді переділів, у яких формується якість кінцевої будівельної продукції.

На сьомому етапі здійснюється контролю над реалізацією плану маркетингу. Контроль – це оцінка результатів реалізації маркетингового плану і прийняття необхідних заходів для виправленню небажаним наслідкам. Особливу увагу цьому етапі приділяють аналізу обсягу виконаних робіт та його прибутковості.

Розділ 6. Фінансовий план

Розглядаючи фінансовий план, слід забезпечити планомірне надходження грошових коштів для розширеного відтворення фондів і забезпечення потреб господарства, передбачених бізнес-планом.

Фінансовий план можна визначити як внутрішній нормативний документ, що окреслює майбутній економічний розвиток підприємства. Він складається із взаємопов’язаних документів, таблиць тощо:

ü план реалізації продукції;

ü плановий баланс підприємства;

ü план доходів і витрат;

ü план зміни фінансової позиції;

ü план зміни у власному капіталі підприємства;

ü план зовнішнього фінансування;

ü бюджет капітальних вкладень;

ü бюджет грошових витрат і надходжень(касовий план).

Рух грошових коштів відображається в наступній таблиці (таблиця 3).

Аналіз грошових коштів ПП „ВБК „Фасад – Груп”

Таблиця 5

Грошові кошти в національній валюті 2011 рік липень, серпень 2012 року Відхилення за період липень, серпень 2012р.
На початок року На кінець року На початок періоду На кінець періоду
-1000

Аналізуючи дані таблиці 5налізуючи дані таблиці 1ированы, можна зробити такий висновок, в 2011 році розмір грошових коштів на початок року становив 6300 грн., а на кінець року розмір грошових коштів зменшився на 1770 грн., і становив 4530 грн.

Розрахункові операції підприємства відображені в наступній таблиці.


8770831658293798.html
8770870864455635.html

8770831658293798.html
8770870864455635.html
    PR.RU™