Системи у часті працівників у прибутках за результатами сукупної діяльлностіі на основі відносин власності,їх ефективність .

Предыдущая3456789101112131415161718Следующая

Участь у прибутках (доходах) або стимулювання персоналу через прибутки полягає у розподіленні певної їх частини між працівниками підприємства. Участь працівників у прибутках підприємств можна умовно поділити на дві групи систем:

1.за результатами загальної діяльності підприємства. Включає такі системи:

-оцінки заслуг (оцінка заслуг проходить за рядом факторів, для кожного з яких визначається система білів і для розрахунків оцінки на різних рівнях встановлюються відповідні норми).

-стимулювання конкретних обсягів робіт, об’ємів продаж тощо .

-в залежності від підродуктивності.

-преміальних виплат (бонусів).

-система колективного стимулювання (застосовується тоді, коли заохочення працівників можливелише на груповій основі).

1. на основі відносин власності. Включає наступні системи:

-система надання працівникам акцій “своїх” підприємств.

-співволодіння активами підприємства за посередництвом інвестиційних фондів.

-розповсюдження опціонів акцій.

Участь прац-в у приб-ку здійс-ся у формі виплат із приб-ку, т.б. певна частина приб-ку розподіл-ся між праців-ми. Виплати персоналу під-ва із приб-ку поділ-ся на 2 види: виплати за участь в капіталі та виплати за резул-ти діял-ті. Виплати прац-м за участь в капіталі стос-ся акціон-х під-в. Вони здійс-ся у формі щорічних дивідендів тим праців-м, які є власниками акцій під-ва. Джерело виплат дивідендів – приб-ок під-ва як суб'єкта власності, а не умовні чи реальні приб-ки підроз-в, оск-ки останні не є емітентами акцій.

, де д - дивіденд, %; Кст – стат-й капітал за мінусом варт-ті акцій, грн. Досить еф-м і поширеним є стимул-ня прац-в із приб-ку, не пов'язане з відносинами власності. При цьому важливе знач-ня має ек-й статус підрозділів під-ва - є вони центри вит-т чи центри приб-ку. Виплати з приб-ку (премії) доцільні й за економне викор-ня рес-в і зниж-ня вит-т порівняно з встановл-м план-м завд-м (нормами), оск-ки воно безпосер-о впливає на його вел-ну. У підроз-х, що виг-ть прод-ю безпосер-о на ринок і одержують реал-й приб-к від її продажу, стим-ня із приб-ку є самост-м в межах встановл-го під-вом порядку його розподілу.

32. Мета і методи аналізу взаємозв’язку витрат, обсягу діяльності і прибутку.

При аналізі залежності П від операційної активності розглядається два питання:

- який обсяг в-ва забезпеч цільовий П п-ва;

- як реагує величина П на зміну обсягу в-ва.

Цільовим називається П, який п-во хотіло б одержати в певному періоді, виходячи із своїх стратегічних завдань. Обсяг продукції, який треба виготовляти і продавати за певних цін і рівня витрат, щоб зазначений прибуток забезпечити обчислюється за формулами:при натуральному вимірі обсягу продукції -

або ;

у випадку вартісного виміру обсягу продукції –

або

де NЦ,ВЦ – обсяг продукції, що забезпечує цільовий прибуток, відповідно у натуральному і грошовому вимірі;

ПЦ – цільовий П, грн.

Тепер щодо відносної реакції прибутку на зміну обсягу в-ва - наз операційною залежністю. Вона визначається за допомогою такого показника як операційних ліверідж (важіль).

Операційний ліверідж хар-є приріст П на одиницю приросту в-ва:

,

де L– операційний ліверідж;

DРП – зміна П, %;

DРВ – змінна обсягу в-ва, %.

Або

,

Величина L - операційний ліверідж – показує, наскільки відсотків зміниться П при зміні обсягу продукції (операційної активності) на 1%, тобто

.

L істотно залежить від частки постійних витрат у сукупних витратах підприємства. З її зростанням величина L збільшується і навпаки. Чим більша величина L, тим чутливіша реакція П на зміну обсягу в-ва і продажу продукції.


8767414047629162.html
8767449344721077.html

8767414047629162.html
8767449344721077.html
    PR.RU™