ВАРІАНТ 12. 1. Проаналізуйте проблематику та поетику оповідань Марка Вовчка «Сестра» та «Два сини».

1. Проаналізуйте проблематику та поетику оповідань Марка Вовчка «Сестра» та «Два сини».

2. Розкрийте трагічну долю талановитої особистості у драмі М.Старицького «Талан».

3. Оберіть правильний варіант відповіді:

1) Хто автор драми «Дай серцеві волю, заведе у неволю»?

а) М.Кропивницький; б)М.Старицький; в) І.Карпенко-Карий; г) І.Нечуй-Левицький

2) Хто з персонажів повісті «Кайдашева сім’я» І.Нечуя-Левицького: «...ніколи не сміявся гаразд, як сміються люди. Його насуплене, жовтувате лице не розвиднювалось навіть тоді, як губи осміхались»?

а) Лаврін; б) Кайдаш; в) Балаш; г) Карпо.

3) Який з цих творів написав Панас Мирний?

а) «Хмари»; б) «Повія»; в) «Сафат Зінич»; г) «Батько та дочка»

4) До якого літературного напряму (стилю) належить поезія М.Старицького?

а) реалізм; б) сентименталізм; в) модернізм; г) імпресіонізм.

5) У якому з названих творів Олекси Стороженка діють такі персонажі: запорожець Кирило Келеп, Одарка, чорт Трутик?

а) «Голка»; б) «Вуси»; в) «Марко Проклятий»; г) «Закоханий чорт»

6) Хто з поетів другої половини ХІХ століття розробив у своїй творчості жанр вірша-портрета представників найрізноманітніших професій?

а) Федькович; б) Щоголів; в) Манжура; г) Грабовський

7) Який із цих творів Марка Вовчка порушено проблему кріпацтва як антигуманного явища?

а) «Одарка»; б) «Сестра»; в) «Два сини»; г) «Дев’ять братів і десята сестриця Галя».

8) Хто з цих поетів є автором поезій «До праці», «Хлібороб», «Смутні картини», «Україна»?

а) Федькович; б) Грабовський; в) Грінченко; г) Щоголів

9) Який із перерахованих творів Б.Грінченка закінчується самогубством головної героїні?

а) «Батько та дочка»; б) «Сама, зовсім сама»; в) «Без хліба»; г) «Кавуни»

10) Хто з перерахованих авторів досконало розробив у своїй творчості жанр співомовки?

а) Л.Глібов; б) С.Руданський; в) Ю.Федькович; д) О.Стороженко

11) Кому в часи закріпачення України дісталося велике село Піски (за романом Панаса Мирного «Хіба ревуть воли, як ясла повні?»)?

а) генералові Польському; б) Мирону Гудзю; в) Шавкуну; г) Пороху

12) Хто з українських поетів другої половини ХІХ століття розробив у своїй творчості образ борця-революціонера?

а) Федькович; б) Грабовський; в) Манжура; г) Щоголів

13) Від чийого імені ведеться розповідь у повісті Марка Вовчка «Інститутка»?

а) бабусі-кріпачки; б) дівчини-кріпачки Устини; в) від особи автора-оповідача г) панночки

14) Кого висміяно у байці Л.Глібова «Шелестуни»?

а) красенів; б) деспотів; в) хвальків; г) скупих.

15) Яка пристрасть отця Гервасія Люборацького з роману «Люборацькі» А.Свидницького привела його до хвороби, а потім і до передчасної смерті?

а) полювання; б) рибальство; в) подорожі; г) вишивання.

Розглянуто на засіданні циклової комісії

Протокол № ____від _______________ 2012 року

Голова циклової комісії _____________________________8765995386340395.html
8766051291918703.html

8765995386340395.html
8766051291918703.html
    PR.RU™